2 av 3 sänker sitt HCP i snitt med 20,5%!

(alla i snitt 14,7% sänkning - GIT 0,5% höjning)

Med Smart Balance Golfs patenterade system

bara igenom att byta klubbor!

Effekten av Fairwayträffar för PGA- och Amatörspelare

Vi ska titta på hur fairwayträffar påverkar scoren för PGA spelare och amatörer. Genom att sätta en score för fairway och ruff för olika spelartyper, kommer du att se vad en fairwayträff är värd för din del.

 

När Tourfinalen spelades 2016, blev det en hel del kommentarer och funderingar när Henrik använde sin berömda spoon i stället för driver. Jag ska försöka reda ut, med hjälp av PGA statistik, varför han så konsekvent valde spoon framför driver.

 

Längd

För att förstå problemet, måste vi veta hur långt man slår på PGA touren. Snittlängden år 2015 var 265,4 meter och de 10 som slog längst hade i snitt 284,3 meter. Två drivar mäts per rond, som ska ta ut varandra vindmässigt och längden mäts oavsett om fairway träffas eller inte. Många tycker att driverlängden låter kort, tänk då på att när ni hör siffrorna på TV så är de i yards. Det kommer att bli en hel del tabeller, men jag tror också att det kommer att ge många en ahaupplevelse, om ni orkar läsa vidare. Tabell 1 visar de 10 längsta respektive kortaste från tee 2015.

De tio bästa på PGA touren slår i snitt inte mer är 19 meter längre än genomsnitsspelaren och de som är kortast från tee är 15 meter kortare än genomsnittet. Henrik Stenson ligger 43:a med 271,1meter trots att han oftast använder spoon från tee.

 

Precision

De 10 spelare med högst antal fairwayträffar, finns de i tabell 2.

Henrik har 69,9 % fairwayträffar, som ger honom en 12:e plats. I tabellen ser ni att de 10 bästa på att träffa fairway ligger på en snittlängd på 254 meter, vilket pekar på att de med bäst precison också är de som slår kortast. I nedanstående diagram visas förhållandet mellan längd och precision, Henriks resultat är markerat med rött.

Som väntat har de som är längst från tee minst precision. När det gäller fairwayträffar skiljer Stenson ut sig genom att ligga 10 % högre på fairwayträffar mot snittet för sin längd på 271,1 meter, tack vara sin precison och längd med spoon.

 

Att träffa fairway betyder för en PGA spelare en snittscore på – 0,085 slag per hål och från ruff +0,125 slag/hål. Det blir en skillnad på 0,210 slag/hål. Det betyder att när en spelare står på tee vet han, att träffar jag fairway kommer jag att tjäna 0,21 slag mot att ligga i ruffen. Eftersom dessa spelare jagar birdies på nästan varje hål, visar statistiken att det är 22,3 % chans att göra birdie från fairway och att den chansen minskar till 14,3 % från ruff. Att vara på fairway ökar chansen för birdie med 56 %!

 

Längd och precision

Från diagrammet ser vi att det är en avvägning mellan längd och precision. Vad vinner man på att öka längden från tee med säg 15 meter?

 

När man ökar längden på ett hål, kommer scoren att gå upp ju längre hålet blir. På PGA touren ligger längden för ett helt slags ökning av scoren på ungefär 223 meter. Vinsten med 15 m extra från tee blir då 15/223 = 0,067 slag/hål. För en spelare som använder driver på 12 hål ger det en vinst på 0,81 slag/rond.

 

Man måste också ta hänsyn till att den som slår säg 15 meter längre, kommer att träffa färre fairways. Diagrammet visar att 15 meter extra ger 5 % färre fairwayträffar. På tolv hål ger det +0,126 slag eller totalt 0,68 slag/rond färre slag för spelaren som är 15 meter längre från tee. Det kan tyckas lite men det skulle flytta en spelare som ligger på 60 plats på snittscore upp till en 14:e plats, se nedanstående diagram! Längd från tee har betydelse, på fyra ronder blir det 2,72 slag för 15 meter extra på 12 hål per rond. För de som inte har längden, gäller det att kompensera med andra delar av spelet!

 

Nu till Stenson som har en skillnad i score mellan fairway och ruff på 0,181 slag. På 271 meter ligger han 10 % över genomsnittslinjen. Anta att han skulle tappa 10 % i precision ner till genomsnittet om han använder driver och ytterligare 5 % för att han slår 15 meter längre. På 12 hål och 15 % färre fairwayträffar skulle det ge en förlust pga minskad precision på 0,325 slag/rond. För Henriks del skulle 15 meter extra med drivern ge 0,81 slag/rond minus minskad precision på 0,325 = 0,48 slag/rond.

 

Vi har gjort ett antagande, där Henrik med driver träffar lika många fairways som snittspelaren på PGA touren. Det ger en sänkning av snittscore på 0,48 slag/rond som skulle flytta Henrik från en fjärdeplats, förbi Watson, Day och Spieth till första plats på snittscoreslistan. Skulle Henrik träffa fairway sämre än snittet med drivern, blir såklart vinsten mindre än 0,48 slag per rond. Detta understryker hur viktigt det är för Henrik att arbeta på att få drivern mer i spel.

East lake

Nu till slutspelet i Atlanta. Med den tuffa ruffen och blöta vädret, som innebar att spelarna inte avancerade mer än kanske150 meter från ruff och fick nästan ingen rull på banan. Då blir kostnaden mycket större för en fairwaymiss. Break even mellan längd och precision går någon stans mellan 0,4 – 0,5 slag som förloras när man ligger i ruffen. Straffet blir litet mer än dubbelt så stort som på vanliga tävlingar. På East lake rådde sådana förhållanden och troligen ännu värre. Slutsasen är att, Henrik förlorade inte på att avstå från drivern, utan det berodde på andra orsaker.

 

I tabell 3 ser vi att Henrik spelade bra från tee till green de första två dagarna, men tappade mot fältet de sista två dagarna. Trenden är densamma för puttningen, där han tog på fältet de första 2 ronderna, men tappade de sista två. Anmärkningsvärt är att han totalt bara räddade par 2 av 8 gånger från bunker.

Hade han ”bara” spelat som rond 2 under en av de två sista dagarna hade han tagit hem tourfinalen.

 

Vikten av att träffa fairway för amatörer

Vad kan amatören lära sig av detta? Generellt kan man säga att straffet för att ligga i ruff är högre för sämre spelare. PGA touren har en skillnad i score mellan ruff och fairway på 0,21 slag. Ser vi på elitspelare i Sverige uppmättes skillnaden till 0,32 slag på Abbekås Open 2013. Anledningen är att tourspelarna har ett fantastiskt närspel som gör att de räddar par oftare.

 

Jag har haft förmånen att under ett par år följa en Nordea tourspelare med handicap på + 2,5/2,8. Han hade en score på par 4:orna från fairway = 3,86 och från ruff = 4,16 slag. Skillnaden för par 4 mellan ruff och fairway blev 0,30 slag och den ökade till 0,50 slag på par 5 hålen. Förklaringen är att han på par 5:orna många gånger går för green och då har svårt att träffa på green från ruffen.

 

Samme spelare gjorde 24,2 % birdies från fairway och 8,5 % från ruff på par 4:orna. Det skiljer nästan en faktor 3 om han träffar fairway. En kund med handicap 13 hade, under ett år med 32 ronder, på par 4:orna från fairway = 4, 96 och från ruff = 5,52 en skillnad på 0,56 slag. Det ligger i linje med resultat från fore.nu, där skillnaden i score mellan fairway och ruff låg på ungefär 0,6 slag för motsvarande handicap.

 

Tänkvärt

Har man har två bollar som ligger sida vid sida, där den ena ligger ruffen. Om man flyttar ut bollen från ruff på fairway, kan man räkna ut hur långt tillbaks bollen måste flyttas för att få samma score som om den låg kvar i ruffen. I nästa tabell har avståndet räknats ut för olika spelare.

Som ni ser betyder det att Henrik Stenson måste flytta tillbaka sin boll 40 meter. Om han säkert träffar fairway med spoon, men inte med drivern. Då tappar han 15 meter i längd, men tjänar 40 meter på att ligga på fairway, vinsten totalt blir 25 meter.

 

På trånga hål kan det absolut löna sig att ta fram en annan klubba än drivern på utslaget. Det är också så Henrik resonerar. Skulle han kunna öka säkerheten med sin driver så ligger vägen till världsetta öppen. Så stor är potentialen i drivern.

 

När det gäller elitspelare och spelare med högre handicap blir resonemanget ännu viktigare att överväga ett annat klubbval från tee. Tänk på det när ni nästa gång står på tee och har ett trångt hål framför er.

 

Sammanfattning

Vi har sett att för amatören är det ofta mer en ett halvt slag per hål som kan sparas, om man träffar fairway. För de allra flesta lönar det sig att slå avslappat med fokus på att träffa fairway, i stället för att ta i med drivern så att man hoppar ur skorna. Träffar man fairway spelar man i många fall för par i stället för bogey eller värre. För den bättre spelaren är en fairwayträff en bra birdiechans. Med hjälp av data från Klubbhuset har jag konstruerat nästa diagram som visar andel greens in regulation GIR från fairway och ruff. Diagrammet är plottat mot genomsnittsscore över par, där en spelare med Hcp 10 har omkring 18 slag över par i genomsnitt. Diagrammet ger verkligen skäl för det engelska ordspråket ”Birdies are made from fairway”

Wishon golf har tagit fram en fairway driver på 11 alternativt 14 grader. Till höger visas en spoon på 12 grader. Båda klubborna har mindre huvuden än en driver, men med max tillåten trampolineffekt.

Detta kan vara ett alternativ eller komplement till ordinarie driver.