Kuskvägen 2  ingång ENTRÉ   191 62  Sollentuna

Tel 08-623 10 60

 

 

 

 

 

2 av 3 sänker sitt HCP i snitt med 20,5%!

(alla i snitt 14,7% sänkning - GIT 0,5% höjning)

Med Smart Balance Golfs patenterade system

bara igenom att byta klubbor!

läs mer

Räntefritt via

Putter utprovning:

Utprovnings tid ca. 60 min  kostar 400Kr

Vad vi går igenom under en utprovning av putter.

 

1.) Att du får rätt längd på puttern.

2.) Att du kan sikta med puttern.

3.) Att huvudet ser bra ut i adressering.

4.) Att den är lagom tung och har rätt balans.

5.) Att du kan träffa bollen i sweet spot.

6.) Att du har längd kontroll på slagen.

7.) Att has-sträckan och energiförlusten är konsekvent.

8.) Att du får ett grepp som har rätt form och tjocklek.

Skidd & Roll hör vi inte mycket om när vi pratar om putters. Därför att det är inte många som kan mäta det. Går vi tillbaka några år så hörde du inte mycket om spinn och utgångsvinklar eller smash, för då var det inte vanligt att man kunde mäta det. Vi på Brejans golf var först i Europa med att kunna mäta riktig bollflykt och det var i slutet på 1990 talet. Den här typen av launch monitor för putters finns idag för tourspelarna, och för dig.

 

Många tror att de kan välja en putter baserat på känsla, läs Jon Karlsen vetenskapliga undersökning

Vi bygger puttern under utprovningen så att du kan få den med dig, om vi har den hemma.

Träff i sweet spo

Träff i sweet spo