Smart Balance Golf

 

När vi går upp eller ned för en trappa eller lyfter något så justerar kroppen sig automatiskt, så att den är i balans utan att du tänker på det.

 

Ett exempel är när du lyfter olika lådor vid en flytt. Har det varit en tung låda innan och nästa är lätt, då använder du för mycket kraft och reagerar vad lätt den var. Vi lyfter den faktiskt högre än det var meningen, forskarna kallar detta ”overshoot” när vi går från en tung till en lättare låda. Motsatsen kallas för ”undershoot”.

 

Detta är orsaken till att, när du byter klubba på rangen, tar det några slag innan nästa klubba fungerar som den ska. Det gör att du kommer att slå fler dåliga slag ute på banan, som du själv inte är orsak till. Det är också orsaken till att du kanske inte slår en järn 8, utan hellre slår både järn 9 och järn 7. Får du slå järn 8:an tillräckligt många gånger på rangen så funkar den, men inte på banan där du möjligtvis slår någon provsving.

 

Smart Balance Golf är ett sätt där vi tittar först på spelaren och sen på klubban. Målet är att klubban ska vara en förlängning av spelaren. Det innebär att alla klubbor i setet kommer att spelas lika, utan att behöva göra provsvingar.

 

• Innan vi tittar på modell på huvud, skaft och andra specifikationer, måste vi identifiera vad som gör att du får en så bra balans som möjligt, när du svingar.

Det gör vi genom att använda 26 järnklubbor uppbyggda för att påverka kroppen olika, en av dem kommer att passa dig bättre än de andra. När vi hittar den kommer spridningen på klubbhuvudet att minska och bollen att gå rakare. Du börjar nu få en bra träffbild.

 

• Därefter provar vi olika skaft med bibehållen balans på golfspelaren. Detta för att hitta hur skaftet ska vara uppbyggt, för att du ska kunna slå bollen så långt som möjligt, med så liten spridning i längd och sida.

 

Rent generellt kan man inte bara byta skaft hur som helst, om man vill att golfspelaren ska behålla balansen i svingen. Man måste först ha anpassat klubban för den som ska svinga. Därefter kan vi testa skaft, i små steg om något gram tills vi har hittat det optimala skaftet för dig. När vi hittar det rätta skaftet kommer spridningen att minska och många gånger också längden att öka, ibland upp till en klubba.

 

Fortsätter vi att öka skaftvikten med något gram kommer spridningen att öka igen och längden att minska. Detta är kvittot på att vi har hittat det optimala skaftet för dig.