Kuskvägen 2  ingång ENTRÉ   191 62  Sollentuna

Tel 08-623 10 60

 

 

 

 

 

2 av 3 sänker sitt HCP i snitt med 20,5%!

(alla i snitt 14,7% sänkning - GIT 0,5% höjning)

Med Smart Balance Golfs patenterade system

bara igenom att byta klubbor!

läs mer

Räntefritt via

Varför gör vi utprovningarna inomhus?

Studion:

flightscope:

Hög-hastighetskamera:

300 bilder / sek

Hög-hastighetskamera:

600 bilder / sek

Hög-hastighetskamera:

1200 bilder / sek

Truestrike

Testklubbor:

PTM:

Putter studion:

Om du ser att bollen flyger åt höger så gör du medvetet eller omedvetet justeringar, de justeringar vill vi inte ha utan enda chansen att bygga neutrala golfklubbor och som påverkar dig lika är att göra utprovningen i en miljö där du inte får tillräckligt mycket feedback för att kunna kompensera. Då slipper du göra olika kompenseringar med olika klubbor vilket ger fler dåliga slag på banan.