Kuskvägen 2  ingång ENTRÉ   191 62  Sollentuna

Tel 08-623 10 60

 

 

 

 

 

2 av 3 sänker sitt HCP i snitt med 20,5%!

(alla i snitt 14,7% sänkning - GIT 0,5% höjning)

Med Smart Balance Golfs patenterade system

bara igenom att byta klubbor!

läs mer

Räntefritt via

Test av egna klubbor: Alt 1.

Utprovnings tid ca. 60 min  kostar 400Kr

Test av egna klubbor: Alt 2.

Utprovnings tid ca. 120 min  kostar 900Kr

Då gör vi testen för att se om vi kan behålla skaften utan att ta loss skaftet från klubbhuvudet, det är mer kostnadseffektivt. Du förlorar spining vilket gör att träffbilden försämras i klubbhuvudet på grund av att skaftet wobblar. och vi kan inte kontrollera startvikten och klubbhuvudet.

 

Går det att trimma dina klubbor på det sättet så kostar det ca.250 - 350kr + nytt grepp

Då gör vi en förutsättningslös PREMIUM utprovning, därefter sätter vi upp dina klubbor mot testdatan och ser vad vi kan och inte kan göra. Vi jämför datan tillsammans och vi förklarar vad den betyder så du kan hänga med.

 

Därefter kan du ta ett beslut vad du vill göra.